What do you want to do ?
New mail

Beslissing raad van bestuur VOLLEY BELGIUM VZW de dato 27/03/2020

De raad van bestuur Volley Belgium vzw besliste op datum van 11 maart 2020 om de aan
gang zijnde competities en bekercompetities op te schorten. Ook alle voorziene
organisaties van Volley Belgium vzw, Volley Vlaanderen vzw en de Fédération Volley
Wallonie-Bruxelles asbl werden geannuleerd gelet de uitzonderlijke impact van de
situatie waarin we ons bevinden inzake de bestrijding van het Covid19-virus.
Derhalve besliste de raad van bestuur Volley Belgium vzw in zijn vergadering de dato 27
maart 2020 om, in deze situatie van uitzonderlijke overmacht, een definitief
eindklassement op te maken op basis van het klassement op datum 11 maart 2020 ,
datum van de schorsing van de competitie [= algemene regel].
Echter, gelet op de specifieke en afwijkende opbouw van de kalender in de
EUROMILLIONS VOLLEY LEAGUE (LAM) en gelet op het feit dat er reglementair reeds
was voorzien om aan het einde van het seizoen GEEN daler te hebben naar niveau 2 wordt
er op heden (nog) geen eindklassement opgemaakt in LAM. [= uitzondering 1].
De actuele uitzonderlijke toestand heeft verder tot gevolg gehad dat er in een aantal
reeksen geen identiek aantal wedstrijden kon worden gespeeld door de ploegen. Vanuit
het streven van de raad van bestuur om op een transparante en duidelijke manier een
eindrangschikking te bepalen voor alle reeksen wordt enkel in dit specifieke geval een
bijzondere berekening toegepast [= uitzondering 2].
Principes voor stijgen en dalen van ploegen :
1. Er wordt dit jaar in geen enkele reeks een kampioenstitel uitgereikt;
2. Voor de bepaling van de eindrangschikking wordt er in elke reeks uitgegaan van
het klassement op datum van de schorsing van de competitie, dus op 11 maart
2020 (= algemene regel). Wat bv. de nationale reeksen betreft vallen de andere
reeksen (incl. LAD en N1H) onder deze algemene regel; (behalve LAM =
uitzondering 1)
3. Voor alle reeksen ( nationaal, divisie, provinciaal en gewestelijk) waar de ploegen
geen identiek aantal wedstrijden hebben gespeeld wordt er voor de berekening
van de eindrangschikking volgende werkwijze gehanteerd (= uitzondering 2):
o We berekenen het gemiddeld aantal punten per wedstrijd voor elk team
van de reeds gespeelde wedstrijden. Dit zijn de punten die je krijgt bij een
overwinning of nederlaag;
Communicatie beslissing raad van bestuur VOLLEY BELGIUM de dato 27/03/2020
Communication décision conseil d’administration VOLLEY BELGIUM daté du 27/03/2020